Magazine Logo

Cliënten als ervaringsdeskundig interviewer in wetenschappelijk onderzoek

Giel Verhaegh, Inge Bongers, Hans Kroon, Henk Garretsen

Participatie

Hulpverlening dient vraaggericht te zijn (Rijckmans, 2005). Vanuit dit standpunt ligt het betrekken van cliënten bij verschillende aspecten van de zorg voor de hand. Dit gebeurt op vier manieren. Cliënten kunnen actief worden ingezet bij het plannen, ontwikkelen, registreren en uitvoeren van de zorg. We kunnen cliënten kunnen betrekken bij het adviseren en trainen van professionals en managers. Een derde manier is het behartigen van belangen van cliënten in zorg. Een laatste wijze is cliënten actief betrekken bij het evalueren en onderzoeken van de geboden zorg (Lecomte, 1999). Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website