Magazine Logo

Naar een brede implementatie van evidence-based interventies - Een grootschalig project in de Verenigde Staten

Jaap van Weeghel

Participatie

In het jaar 2000 ging in de Verenigde Staten het project 'Implementing evidence-based practices for persons with severe mental illness' van start. De initiatiefnemers van dit project beogen een model te ontwikkelen waarmee effectief gebleken interventies en praktijkvormen op landelijke schaal met succes geïmplementeerd kunnen worden. Het project is gericht op verbeteringen in de zorg voor en de rehabilitatie van mensen met ernstige psychische stoornissen, vooral schizofrenie en aanverwante psychosen maar ook ernstige bipolaire stoornissen, ernstige depressie, et cetera. Deze bijdrage behandelt de achtergronden, doelen, inhoud en vormgeving van dit grootschalige initiatief. Verder komt de betekenis van dit project voor Nederland aan de orde. Samenvatting In grote lijnen behelst het project dat er eerst veelomvattende, gebruikersvriendelijke implementatiepakketten of 'toolkits' voor evidence-based praktijkvormen (EBP's) worden gemaakt. Voor iedere EBP wordt het implementatiepakket aangevuld met gerichte trainingsprogramma's voor ggz-hulpver-leners en een consultatieaanbod voor ggz-instellingen die deze EBP's in hun zorgpraktijk willen invoeren. Deze pakketten en het trainings- en consultatieaanbod worden op een groot aantal proeflocaties toegepast en op hun bruikbaarheid getest. Op geleide van de opgedane ervaringen worden vervolgens verbeterde versies van de implementatiepakketten gemaakt. Belangrijk kenmerk van het project is verder dat de verschillende stakeholders in de ggz-hulpverlening (hulpverleners, leidinggevenden, bestuurders, cliënten en hun familieleden) op gerichte wijze bij het implementatieproces worden betrokken. Het begeleidende onderzoek dient in kaart te brengen in hoeverre de EBP's modelgetrouw zijn toegepast op de proeflocaties, en welke factoren een succesvolle implementatie van de EBP's bevorderen dan wel in de weg staan. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website