Magazine Logo

Voorlichting over geestelijke gezondheidszorg aan gemeenten in de Kop van Noord-Holland

Sjaak Boon en Mirjam Korevaar

Participatie

Eén van de aanbevelingen van de Taskforce Vermaatschappelijking is om gemeenten een regierol te geven bij de ontwikkeling en uitvoering van de integratie van psychiatrische gehandicapten in buurten en wijken. Daarom vond in december 2002 in Schagen een bijeenkomst over de gemeentelijke regierol plaats met vertegenwoordigers van de negen gemeenten uit de Kop van Noord-Holland. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de provincie Noord-Holland. Tijdens de bijeenkomst bleek dat de aanwezige gemeenten bereid waren te investeren in de consequenties die de vermaatschappelijking teweegbrengt. Volgens hen past vermaatschappelijking goed in het gemeentelijk volksgezondheidsbeleid. Echter, gemeentelijk vertegenwoordigers gaven wel aan kennis en vaardigheden te missen hoe om te gaan met de problematiek van psychisch gehandicapten.. Zij wensen voorlichting over de geestelijke gezondheidszorg en deskundigheidsbevordering. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website