Magazine Logo

Transities in de zorg, de geestelijke verzorging - MCL zit er midden in!

Ben van Remmerden

Waardenwerk

Er zijn grote twijfels rond de transities in de zorg. Bij de langdurige zorg hebben niet alleen patiënten- en gehandicaptenorganisaties grote zorgen over de hervorming daarvan. Met veel andere organisaties betwijfelen ze met name of gemeenten op tijd klaar zijn voor hun nieuwe taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Veel zorgen zijn er verder rond de financiering, rond de gevolgen van de daarbij voorgenomen bezuinigingsmaatregelen. Binnen de ziekenhuiswereld zie je minder transities, terwijl er ingrijpende veranderingen nodig zijn. Daar zijn we de menselijke maat al lang ontgroeid en lopen we op vele gebieden vast. Hier scoren we helemaal niet zo goed op patiëntgericht en is er door de waan van de dag en het ontbreken van voldoende veiligheid nauwelijks sprake van kritische reflectie. Door o.a. de status aparte van de specialisten en de zeer beperkte houdbaarheidsdatum van ziekenhuisbestuurders overheerst de korte termijnvisie en laat de transparantie in de zorg rond zowel de kwaliteit van de zorg als het zicht op de ziekenhuisuitgaven enorm te wensen over. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website