Magazine Logo

Ambivalentie en reflectie in ouderschap

Katie Lee Weille

Ouderschapskennis

Ambivalentie - het tegelijkertijd of afwisselend ervaren van strijdige gevoelens, zoals liefde en haat voor je kind - vormt de basis van ouderlijke subjectiviteit. Het omgaan met veranderlijke, en vooral met negatieve, emoties is een belangrijke opdracht voor ouders. Wat kan hen hierbij helpen? Reflectie? Over het belang daarvan voor ouders is vanuit enkele theoretische invalshoeken geschreven. Denk aan het concept 'mentaliseren' uit de gehechtheidstheorie, en aan het begrip 'metapositie' als ondersteunende 'buffer' voor ouders, ontwikkeld door Van der Pas in haar ouderschapstheorie. De auteur deelt de opvatting dat reflecteren het mogelijk maakt om negatieve gevoelens te 'containen'1 en zo minder schadelijk te maken. Het kunnen doorgronden van de lastige wisseling van alle intense emoties tussen liefde en haat heeft een kalmerend effect en geeft een gevoel van in controle zijn. Wat dit echter bemoeilijkt zijn de gevoelens van schaamte en schuld waar ouders bij hun eerste reflecties tegenaan lopen. Welke vorm van reflectie helpt ouders om ambivalentie te verdragen, en vooral hun negatieve emoties? Is reflectie genoeg, of hebben ouders meer nodig - en zo ja: wat is dat 'meer'? Deze vraag wordt behandeld aan de hand van theorieën en een praktijkvoorbeeld. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website