Magazine Logo

Antiek & Curiosa - Adoptie en heilige boeken

Alice van der Pas

Ouderschapskennis

Christenen laten een kind na de geboorte dopen om de erfzonde weg te wassen. Schoon gaat het kind het leven in. Mocht het sterven vóór de doop, dan is het nog zondig. Daarom placht de kleine ongedoopt te worden begraven op een hoekje van het kerkhof met ongewijde aarde. Dat kind ging ook niet naar de hemel, leerden we. Hoeveel eeuwen heeft die denktrant hier geheerst? In sommige Islamitische landen worstelt men met soortgelijke overgeleverde voorschriften, gebruiken en noties. Maar soms verandert er plotseling iets. Onder de titel 'De radicale ommezwaai van Soedan met betrekking tot weeskinderen - een veranderde religieuze attitude redt de levens van onwettige kinderen' schreef Lydia Polgreen voor de International Herald Tribune (5-6 april 2008, p.3) over een hels weeshuis, in de stad Maygoma, waarin vondelingen - veelal kinderen van ongehuwde moeders - belandden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website