Magazine Logo

De buitenspelval in voogdijen visitatiegeschillen

Tejo de Bruijn

Ouderschapskennis

Dit artikel verscheen een jaar of tien geleden in diverse Finse vakbladen1 en recent werd er tijdens een rechtszaak over voogdijtoewijzing nog naar verwezen. Het heeft dus impact gehad en is nog altijd relevant. Daarom nu een vertaling in het Nederlands. Ik beschrijfhieronder in systeemtermen het soort fenomeen dat in 1985 door de Amerikaanse kinderpsychiater Richard Gardner werd aangeduid als het Parental Alienation Syndrome (PAS) (Gardner R.,1985). Toen ik dit artikel schreef, was ik niet bekend met deze term2. Deze tekst is dus volledig gebaseerd op eigen observaties. Het PAS-syndroom is inmiddels een omstreden begrip geworden, vooral vanuit feministisch oogpunt. Zelf heb ik er moeite mee omdat het een pseudomedische term is, en omdat nooit duidelijk wordt wie de 'drager' van het syndroom is: de buitengesloten ouder? De buitensluitende ouder? Of het kind dat de dupe wordt van buitensluiting van een van de ouders? Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website