Magazine Logo

Is er plaats voor ouders in het kinderpsychiatrisch ziekenhuis?

Hanneke Miley

Ouderschapskennis

Wanda Mohr, associate professor kinderpsychiatrische verpleegkunde aan de University oflndi-ana School of Nursing, met een indrukwekkende reeks publicaties op haar naam, deed onder anderen onderzoek naar de positie van ouders in kinderpsychiatrische ziekenhuizen. Hieronder worden de onthutsende resultaten samengevat, en haar pleidooi voor een dialoog tussen professionals en ouders wordt besproken. Mohr is een activiste. Zij groeide op met een moeder die aan schizofrenie leed, werkte zelf lang in de geestelijke gezondheidszorg, komt al jaren op voor zeggenschap van patiënten, en was betrokken bij de bond van psychiatrische patiënten, de NAMI. De manier waarop deskundigen de kwetsbare psychiatrische patiënt behandelen leidde tot de kernvraag van haar onderzoek: wat moet er veranderen om ouders een duidelijker plaats te geven - en wat zouden ouders en behandelaars daarbij winnen? Het besproken onderzoek beantwoordt die vraag niet bevredigend; het wijst wel in een bepaalde richting, en vanuit het perspectief van ouderbegeleiding worden er kanttekeningen bij gemaakt. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website