Magazine Logo

Van de redactie

Alice van der Pas

Ouderschapskennis

Er valt veel te vieren. In deze jaargang vallen het tienjarig bestaan van Ouderschap & Ouderbegeleiding en het vijfjarig bestaan van het I-nummer. Ook dit nakomertje doet het goed: weer een nummer met informatie over subtiel en minder subtiel uitvoerend werk, een subtiele analyse van onderzoek naar gezinsgeweld, en recensies over subtiele theoretische onderwerpen. We feliciteren onszelf met meer dan vijftig recensenten die u tien jaargangen lang met ruim honderd recensies op de hoogte hebben gehouden van vakliteratuur: hulde aan ieder van hen op de pagina na deze inleiding. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website