Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

De vierkante meter om het bed; een verrassend onverwachte ontmoeting tussen terminale patiënt en vrijwilliger

Meralda Slager

Waardenwerk

Inleiding In Nederland zijn meer dan driehonderd organisaties actief op het gebied van palliatieve terminale zorg. Binnen deze organisaties wordt zorg geboden door vrijwilligers aan mensen en hun naasten die terminaal ziek zijn. Deze hulp wordt thuis geboden of in hospices. In onze huidige gezondheidszorg, waarin zorg steeds vaker wordt uitgevoerd via protocollen, richtlijnen en planmatig handelen, bestaat het gevaar dat het vrijwilligerswerk ook zo wordt georganiseerd. Het werk van de vrijwilligers krijgt dan niet de aandacht die het verdient. Er is minder tijd voor ruimte en reflectie waardoor het doen van het goede en vooral de reflectie op het doen van het goede naar de achtergrond verdwijnt. Als beleidsmedewerker1 werkzaam voor de koepelorganisatie van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) vroeg ik mij af hoe een non-profit organisatie ervoor zorgt dat haar kerntaak, namelijk het bieden van zorg door vrijwilligers aan mensen die terminaal ziek zijn, niet wordt overschaduwd door alledaagse organisatie zaken. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website