Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Geef autonomie de ruimte in de vrijwillige palliatieve zorg

Maurice de van der Schueren

Waardenwerk

Inleiding Volgens prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek zal het aantal Nederlanders jonger dan 20 jaar in 2020 zijn afgenomen met 5% ten opzichte van 2005; het aantal mensen van 65 jaar en ouder daarentegen zal zijn toegenomen met 39%.1 Een andere belangrijke ontwikkeling in combinatie met de vergrijzing, is het opschuiven van de leeftijd waarop het arbeidsproces wordt verlaten. In de afgelopen jaren bleven steeds meer zestig plussers aan het werk, onder andere doordat uittrederoutes minder aantrekkelijk zijn gemaakt. Al een aantal jaren geleden voorspelde het Sociaal en Cultureel Planbureau dat deze ontwikkeling onder andere zou leiden tot een daling van de inzet van vrijwilligers van ongeveer 3 naar 2 uur per week (Dekker & Hart, 2007, p. 48). En dat terwijl de noodzaak van de vrijwillige inzet als gevolg van de hiervoor geschetste demografische ontwikkeling toeneemt.2 In diverse onderzoeken naar de inzet van vrijwilligers wordt de daling van het vrijwilligerspotentieel in een situatie waarin de vraag naar hun inzet groter wordt, als zorgelijk gezien (Dekker & Hart, 2007, 15). Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website