Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Heeft de ziel een plaats in de wetenschap? - Beschouwing bij het afscheidssymposium ‘In wetenschap van de ziel’

Mirjam-Iris Crox

Waardenwerk

Abstract Naar aanleiding van het afscheidssymposium 'In wetenschap van de ziel' voor Ton Jorna, universitair hoofddocent geestelijke begeleiding aan de Universiteit voor Humanistiek, wordt in dit artikel de vraag gesteld of de ziel een plaats kan hebben in de wetenschap. Het zielsbegrip voelt ongemakkelijk, omdat het ongrijpbaar is en verwijst naar het allerintiemste in de mens. De ziel biedt echter ook de mogelijkheid om de mens juist terug te brengen bij het wezenlijke in hemzelf. Werken met het zielsbegrip zou binnen de wetenschappelijke beroepspraktijk van de geestelijk verzorger op zijn plaats zijn, omdat het laat zien wie de cliënt als deze persoon is. Binnen andere wetenschaps-domeinen zou een herbezinning op de ziel eveneens waardevol zijn, waar het gaat om uitingen van of werken met mensen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website