Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Kwaliteit van vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg (inleiding thema)

Anne Goossensen

Waardenwerk

In de politiek en in de media worden stevige discussies gevoerd over de inzet van vrijwilligers. Kaders verschuiven en kritische reflectie is gaande over de mate van vrijwilligheid, de verhouding tot professionele zorg en verkapte bezuinigingspogingen. In dit thema(nummer) komen vier artikelen over vrijwilligerswerk bij elkaar. We blijven weg van politieke spanningsvelden, maar zoeken naar de waarde van vrijwilligersbijdragen en naar voorwaarden om die bijdrage tot bloei te laten komen. Dat doen we aan de hand van empirische verkenningen in verschillende praktijken. De auteurs verkennen kaders, concepten en terminologie die raken aan het kwaliteitsvraagstuk van vrijwilligerswerk. Dit levert bouwstenen voor theorie die relevant is om kwaliteitskaders voor vrijwilligerswerk verder te ontwikkelen. Met name hier ervaar ik een toegevoegde waarde voor de stand van de wetenschap op dit gebied. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website