Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Over het verbeteren van mensen

Joep Dohmen

Waardenwerk

In de boekhandel liggen momenteel twee nieuwe boeken over het verbeteren van mensen. Het ene boek is Betere mensen. Over gezondheid als keuze en koopwaar (2014), van Trudy Dehue. Daarnaast ligt het boek Verbeter jezelf. Bouwstenen voor levenskunst en ethiek (2014), van de Leidse filosoof Rob Wiche. Een vluchtige blik zou allicht de indruk kunnen wekken dat het om hetzelfde soort boeken gaat, maar ze zijn radicaal verschillend. Het gaat om twee benaderingen van moderne levensstijlen. Het boek van Dehue is, zoveel is intussen wel duidelijk, een kritisch betoog over de huidige gezondheids- en leefstijl-politiek, met name over de vele dubieuze manieren waarop vanwege overheid en wetenschap, gesteund door het bedrijfsleven, moderne individuen vandaag voor de kwaliteit van hun leven zelf verantwoordelijk worden gesteld. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website