Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Redactioneel

Harry Kunneman

Waardenwerk

In dit extra dikke dubbelnummer van Waardenwerk komen actuele vragen en debatten aan de orde binnen zes verschillende maatschappelijke domeinen: zorg, wetenschap, burgerschaps-educatie, defensie, vrijwilligerswerk en existentiële begeleiding. In overeenstemming met de centrale inzet van dit tijdschrift, worden theoretische en filosofische perspectieven in de verschillende bijdragen zoveel mogelijk verbonden met praktische ervaringen van professionals rond waardenwerk in hun eigen beroepspraktijk. Dat geldt met name voor de themagedeeltes over burgerschapseducatie, defensie, vrijwilligerswerk en existentiële begeleiding. De eerste twee thema's staan in het teken van het vijfde lustrum van de Universiteit voor Humanistiek en de congressen en lezingen die dit jaar in het kader daarvan zijn georganiseerd. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website