Magazine Logo

Eigen kracht inspireren door de juiste attitude - Van hulpverlener naar participator

Marianne van de Laar

Ouderschapskennis

In 2009 heb ik na 34 jaar werkzaam te zijn geweest als professional in de jeugdhulpverlening, de overstap gemaakt naar cliëntenparticipatie binnen de jeugdzorg. Daar probeer ik een transformatie binnen participatie op gang te brengen: van medezeggenschap naar zeggenschap. Dit kan niet zonder de inbreng van en samenwerking met ouders en jongeren. In dit artikel laat ik zien hoe mijn opgedane kennis en ervaringen als professional een rol hebben gespeeld in het vinden van een nieuw vak in de context van cliëntenparticipatie: van hulpverlener naar participator. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website