Magazine Logo

Gezins-creatieve-therapie biedt ouders ‘goede ouder’-ervaring

Josephine van Spanje

Ouderschapskennis

Ouders die met hun kinderen in behandeling komen, zijn zich meestal bewust van de negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan en de daarbij behorende moeilijkheden. Het ontbreekt hun eerder aan voldoende vertrouwen in zichzelf, als ouders, of in hun kinderen. De gezins-creatieve-therapie (GCT) is een geprotocolleerde behandelmethode voor gezinnen in beeldende therapie, gericht op systeembeïnvloeding en ouderondersteuning, ontwikkeld door Frans Beelen (Beelen, 2003). Het doel is om met behulp van beeldende gezinsopdrachten al doende ‘goede ouder’-ervaringen op te doen waardoor het zelfvertrouwen van ouders vergroot wordt en het (weer) lukt om succesvol leiding te geven aan hun kinderen. Tijdens het Congres Ouderschapskennis op 16 april 2014 in Bussum, hebben deelnemers kunnen ervaren hoe het opdoen van een ‘goede ouder’-ervaring in de praktijk van GCT gestalte kan krijgen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website