Magazine Logo

Woord en weerwoord - Oei ouderschapsgroei!!

Alice van der Pas

Ouderschapskennis

Kanttekeningen bij een dubieuze vakterm Het woord ‘ouderschapsgroei’ duikt de laatste jaren opeens opvallend vaak op in onze vakliteratuur. Een hogeschoolstudent interviewt me erover; iemand wil er een bundel aan wijden, en nummer 17.2 van OK bevat 7 bijdragen over ‘Ouderschapsgroei binnen opvoedingsondersteuning’. In één daarvan heet het ‘een van de centrale begrippen’1 in mijn theorie over ouderschap. ‘Dat kan toch niet waar zijn?’ denk ik ongerust. Of... staat het toch in een van mijn boeken? -Jazeker: in alle drie de eerste delen van het Handboek Methodische Ouderbegeleiding (HMO) noem ik het, met dezelfde argeloosheid als de auteurs van vandaag. In mijn proefschrift2 (PS) staat het zeven keer als 'parental growth’, en zo’n 20 pagina’s van HMO-23 (1996) gaan over ouderschapsgroei! Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website