Magazine Logo

Van de redactie

Ineke Huibregtsen

Ouderschapskennis

De belangrijkste doelstelling van dit tijdschrift is de ontwikkeling van de theorie over ouderschap en de methodiek van ouderbegeleiding. Daarvoor is het nodig om de begrippen uit die theorie ter discussie te stellen, en om praktijkervaringen met elkaar te delen. In dit nummer doen we beide. Praten met ouders over ouderschap, opvoeden en de steun die zij nodig hebben. Hoe doe je dat? De nieuwe Jeugdwet pleit voor meer aandacht voor wat ouders zelf kunnen en voor een steunend en verbindend netwerk om het gezin heen. Ouders worden in het nieuwe jeugdbeleid getypeerd als regisseur, maar wat hebben ouders nodig om regisseur te kunnen zijn? En wat vraagt dit van hulpverleners. Hoe geef je samenwerking met ouders vorm en help je hen regie te krijgen en houden? Deze vragen kwamen op 16 april 2014 aan de orde tijdens het 2e Landelijk Congres Ouderschapskennis waarvan het programma werd samengesteld in samenwerking met de redactie van dit tijdschrift. De artikelen in dit en het komende nummer geven hiervan een weerslag. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website