Magazine Logo

De noodzaak van huis-, tuin- en keukentheorie

Alice van der Pas

Ouderschapskennis

uis, tuin en keuken vormen een domein dat we door en door menen te kennen. Toch ontbreekt nog altijd het antwoord op de vraag: hoe komt het dat déze ouders hun wat ingewikkelde kind goed grootbrengen, terwijl andere ouders vastlopen met een heel gewoon kind. Of: waarom groeien sommige kinderen goed op ondanks armoede-en-wat-al-niet, terwijl andere kinderen vastlopen die het best goed hebben? Huis-, tuin- en keukentheorie klinkt dus bagatelliserend, maar het is bedoeld als een geuzennaam. Er speelt zich veel af in onze huizen, tuinen en keukens: twee mensen wonen opeens onder één dak, worden vervolgens samen ouder en leven dag na dag met een of meer kinderen met zus of zo temperament - of beperking of ziekte - en dat jaar najaar. In huis, tuin en keuken ontmoeten twee, drie generaties elkaar, minstens twee families en allerlei omstanders en omstandigheden. Daarom lezen wij voor ons werk dus over ontwikkelingspsychologie, systeem- en leertheorie, cultuurtheorie, gendertheorie, gehechtheidstheorie - maar dat alles geeft nog geen antwoord op de vraag waarom het in de ene huis-tuin-keuken spaak loopt en in de andere goed. Sterker: verwijzen naar een ‘grote’ theorie kan riskant zijn en daarover ga ik het dus eerst hebben. Vervolgens bespreek ik twee nog relatief onbekende theorieën over goed groot worden en goed grootbrengen. Ze zijn van verschillende komaf - Amerikaans academisch onderzoek en Hollandse praktijkervaring - maar kwamen ongeveer tegelijkertijd tot dezelfde conclusie: dat het gangbare denken over risico’s voor ouders en kinderen niet klopt. Dat denken is naïef en daardoor zélf een risicofactor van jewelste voor kinderen en voor ouders. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website