Magazine Logo

Het spontane gebruik van niet-letterlijke taal door mensen met de stoornis van Asperger

Sander Sprik, MSc.

WTA

Experimenteel onderzoek toont aan dat mensen op het autisme-spectrum moeite hebben met het begrijpen van niet-letterlijke vormen van taal. Deze studies meten steevast het begrip bij receptief, niet-spontaan taalgebruik. Tot op heden is er echter amper onderzoek gedaan naar het eigen, spontane gebruik van niet-letterlijke taal door mensen op het autismespectrum. Dit exploratieve onderzoek poogt bij te dragen aan het opvullen van deze lacune door spontane taaluitingen van mensen met de stoornis van Asperger te analyseren. Via een inhoudsanalyse van YouTube-video's, waarin mensen met Asperger vertellen over hun stoornis, worden drie hypotheses, gebaseerd op de Theory of Mind-theorie en de Extreme Male Brain-theorie, getoetst. Het onderzoek toont aan dat mensen met Asperger zich in hun eigen taalgebruik regelmatig van niet-letterlijke taal bedienen en dat hun vaardigheid op dit punt niet moet worden onderschat. Er worden vier mogelijke verklaringen gegeven voor het verschillende beeld dat experimenteel onderzoek en het eigen, spontane taalgebruik laten zien. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website