Magazine Logo

Kinderen met autisme binnen het regulier basisonderwijs

Caroline Wiebenga

WTA

Acceptatie van leerlingen met autisme in het regulier basisonderwijs is niet vanzelfsprekend. Het autisme van de leerling, maar ook de houding van leerkrachten, klasgenoten en hun ouders die vaak niet veel kennis en ervaring hebben met autisme, is meestal niet positief. Het gevolg is dat leerlingen met autisme zich eenzamer voelen dan leerlingen zonder autisme, maar bijvoorbeeld zich ook eenzamer voelen dan leerlingen met een lichamelijke beperking. Meer kennis over autisme bij leerkracht en klasgenoten en hun ouders en het trainen van leerlingen met autisme om sociaal vaardiger te worden in de klas zou voor een betere sociale acceptatie kunnen zorgen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website