Magazine Logo

Herstel - De 'klompvoet’, de 'maanzieke’ en het halfvolle glas

Albert Verleyen

Participatie

Aan de hand van een allerpersoonlijkst verhaal wil ik kanttekeningen maken bij de zin van het 'ondraaglijk’ psychisch lijden, een onderwerp dat in vele landen wordt bediscussieerd, in België en Vlaanderen in het bijzonder.1 In deze context wordt 'zelfmoord’, 'zelfdoding’ of 'suïcide’ enerzijds onderkend als een 'probleem’ dat moet worden aangepakt, anderzijds klinken steeds luidere stemmen om de georganiseerde 'zelfmoord’ of euthanasie verder op te rekken als 'efficiënte’ en 'cleane’ uitweg. Hoe geraken wij uit deze paradox? Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website