Magazine Logo

Samen sta je sterker

Joyce Peters, Marieke Hendriks en Dirk den Hollander

Participatie

ORO is een middelgrote instelling in Helmond en omgeving die gespecialiseerd is in de zorg voor en begeleiding van mensen met (licht) verstandelijke beperkingen. Verankerd in de Peelregio, versterken de medewerkers van ORO iedere dag bijna 1800 mensen op het gebied van (zelfstandig)wonen, nachtrust, eten en drinken, werk en dagbesteding, bewegen, leren en vrije tijd. ORO organiseert de zorg vanuit wijkteams, dus dicht bij de cliënten. Alle cliënten worden actief ondersteund bij het benutten van hun mogelijkheden, zodat zij zelf de regie over hun leven kunnen voeren. Die ondersteuning wordt geboden in samenwerking met de vertegenwoordigers van de cliënt, zowel in de eigen thuissituatie van de cliënt of in een gastvrije, comfortabele woonomgeving. Uitgangspunt is de eigen kracht van de cliënten om bij te dragen aan een leven waarin zij eigen keuzes maken en zelf invulling geven aan zelfontplooiing, wonen, werken, vrije-tijd en sociale contacten. Het gaat erom cliënten te ondersteunen in het krijgen van (meer) kwaliteit van leven en levensgeluk. Hiertoe krijgen de medewerkers die direct met cliënten werken, een training in het zogenoemde Supportgericht werken (SGW). Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website