Magazine Logo

Predictoren van de diagnoseleeftijd van kinderen en volwassenen met autisme in Nederland

Ben Poortland, Manon Begeer, Kawita J.S. Mataw, Sander Begeer

WTA

Een vroege diagnose van autismespectrumstoornis (ASS) is van belang om tijdig de juiste zorg te kunnen bieden. In deze studie werd onderzocht of de diagnoseleeftijd bij ASS voorspeld kan worden door persoonskenmerken (geslacht, intelligentieniveau, ernst van de ASS, huidige leeftijd) en omgevingskenmerken (opleidingsniveau ouders, mate van verstedelijking). Bij kinderen met ASS (n = 476) waren de diagnoseleeftijd en de leeftijd van eerste vermoeden lager bij jongens, bij kinderen met een lagere intelligentie en een lagere huidige leeftijd. De tijd tussen vermoeden en diagnose bleek korter te zijn bij mildere symptomen van ASS en hogere mate van verstedelijking. Bij volwassenen (n = 810) was de diagnoseleeftijd lager bij mannen, bij mildere symptomen van ASS, lagere huidige leeftijd en hoger opleidingsniveau van de moeder. De leeftijd van eerste vermoeden bleek alleen lager bij mannen en bij een lagere huidige leeftijd. De tijd tussen vermoeden en diagnose werd niet voorspeld door de persoons- of omgevingsfactoren. Bij meisjes/vrouwen en kinderen met een hoger intelligentieniveau lijkt het eerste vermoeden van ASS op latere leeftijd gevormd te worden, waardoor het diagnosetraject vertraagt. Betere voorlichting en screening is noodzakelijk. Daarnaast is het van belang dat in de minder verstedelijkte gebieden in Nederland de toegankelijkheid van zorg zo goed mogelijk georganiseerd wordt. Met de bevindingen uit deze studie kunnen personen die het risico lopen te laat een diagnose ASS te krijgen beter geïdentificeerd worden, zodat ook zij kunnen profiteren van passende, vroegtijdige behandeling. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website