Magazine Logo

Verbeteren van contact bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking

Nienke Peters-Scheffer, Yke Frankena, Lisanne Tuenter

WTA

De Cradle (CRDL) is een houten instrument waarmee aanrakingen tussen twee of meer personen worden omgezet in geluid. In deze studie werd onderzocht of de inzet van de CRDL tijdens sociale interacties tussen vijf participanten met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking en hun begeleiders van invloed is op het verbeteren van contact (initiatief tot interactie, de stemming en gedragsproblemen van de participanten en de afstemming tussen de participanten en hun begeleiders). Er is gebruikgemaakt van een withdrawal design met vier fases van elk drie weken. In de eerste en de derde fase werden videobeelden van interacties tussen de participanten en hun begeleiders zonder de CRDL geanalyseerd (basislijn 1 en 2). In fase twee en vier werden interacties met het instrument geanalyseerd (CRDL 1 en CRDL 2). Hoewel de resultaten binnen en tussen de participanten en variabelen varieerden, zijn er op iedere variabele gematigde effecten gevonden voor ten minste twee van de vijf participanten. Twee van de vijf participanten lieten meer initiatief en minder gedragsproblemen zien en bij drie van de vijf participanten verbeterde de stemming en de afstemming tussen begeleider en participant in de fases waarin er gebruikgemaakt werd van de CRDL. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website