Magazine Logo

Humanisering als proces

Fernando Suárez Müller

Waardenwerk

In de inleiding van zijn artikel ‘Humanisering als uitdaging’ stelt Douwe van Houten terecht dat ‘er weinig of geen systematische beschouwingen over humanisering voorhanden zijn’.1 Onderstaande bijdrage aan het opvullen van deze lacune, wil al in de titel een verwantschap met de ideeën van Van Houten tot uitdrukking brengen en de daad bij het woord voegen door een systematische opzet te presenteren voor een algemene theorie van de humanisering. Daarbij gaat het nadrukkelijk om een opzet die op tal van punten nadere uitwerking en fundering behoeft. Hoewel dit artikel het proceskarakter van humanisering benadrukt, is het de bedoeling dat andere theorieën van humanisering, die deze in eerste instantie als activiteit benaderen (zoals de aanzet van van Houten), integraal onderdeel ervan uit kunnen maken. Een theorie van ‘humanisering als proces’ heeft de aanspraak om andere theorieën over humanisering te kunnen omsluiten. Theorievorming speelt altijd met twee dynamieken: die van sluiting en die van opening. Een theorie wil sluitend zijn en logisch consistent, maar tegelijkertijd opening en ruimte bieden zodat aanvullingen, correcties, connecties en verbredingen mogelijk blijven. Theorievorming is daarom, zoals zal blijken, zelf in zekere zin een proces van humanisering. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website