Magazine Logo

Narratieve benaderingen in de praktische theologie

R. Ruard Ganzevoort

Waardenwerk

Hoewel narratieve benaderingen in specifieke zin pas vrij recent ontwikkeld zijn binnen de praktische theologie, kan men ook stellen dat er een lange intrinsieke relatie is tussen de twee. Religieuze praktijken die het basismateriaal vormen voor de praktisch-theologische reflectie zijn immers vaak direct gerelateerd aan verhalen. Op de ene of andere manier worden menselijke verhalen verbonden met verhalen over (en van?) God. Liturgie en rituelen belichamen verhalen uit de spirituele traditie en leven die steeds opnieuw uit, zodat hedendaagse deelnemers daaraan met hun eigen individuele verhalen kunnen participeren. Pastorale en geestelijke zorg richten zich specifiek op die individuele verhalen in hun relatie met levensbeschouwelijke tradities. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website