Magazine Logo

Schaduwkanten van ouderschap

Herman Baartman

Ouderschapskennis

Horen en zien Op de eerste dag van de herfst van 1906 bracht in Wenen een kind zichzelf om het leven door van twee hoog uit het raam te springen. Ze was 8 jaar oud. Ik zal haar Friedl noemen. Een toentertijd bekende kinderpsychiater, Theodor Heller, beschreef een jaar later haar geval in een voetnoot bij een artikel over psychasthene kinderen (Heller, 1907). Psychasthenie, aldus Heller, is een gebrek aan veerkracht om met tegenslag om te kunnen gaan. Friedl liep veel weg van school, ze was normaal begaafd. Thuis kreeg ze excessief veel slaag en haar psychasthene gestel was daar volgens de kinderpsychiater niet tegen opgewassen. Of zoals een Duitse kinderpsychiater een jaar of wat later schreef over suïcide bij kinderen: 'Elk kinderleven kent ellende en bitterheid; gezonde kinderen drinken ervan en raken niet vergiftigd' (Scholz, 1922). Een tijdsbeeld? Nee, want in hetzelfde jaar als Heller schreef Lydia von Wolfring over Friedl, nu niet als een voetnoot, maar als een van de kinderen die haar aandacht hadden in een boek over kindermishandeling. Von Wolfring had als voorzitter van de Weense Pe stalozzivereniging voor Kinderbescherming een onderzoek in laten stellen. Volgens de politie was Friedl uit het raam gesprongen uit weerzin tegen school. Thuis zou alles pais en vree zijn, en haar moeder was lief en zorgzaam. Naar later bleek hadden de buren echter al eens melding gemaakt van grove mishandeling, was Friedl vaak van huis weggelopen, was zij een onecht kind en woonde tot haar vijfde bij pleegouders op het platteland en pas daarna bij haar moeder. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website