Magazine Logo

Zitten jullie wel op één lijn?

Rita Blaak

Ouderschapskennis

Pedagogen benadrukken dat het belangrijk is dat ouders bij de opvoeding van hun kinderen op één lijn zitten. In dit artikel wordt duidelijk gemaakt dat dit voor ouders geen eenvoudige opgave, zo niet een onmogelijkheid is. Onduidelijkheid over de 'opvoedlijn' zelf is een complicerende factor, maar zeker ook het gegeven dat beide ouders verschillend zijn, zowel als persoon als wat betreft hun opvoedgedrag. Daarnaast hebben kinderen zelf tegenwoordig een veel actiever aandeel in hun opvoeding dan vroeger het geval was. Voeg daar de veranderende rol- en werkpatronen van ouders aan toe, met alle consequenties van dien voor de invulling van het moeder- en vader-zijn en de pedagogische taakverdeling tussen ouders. Deze veranderingen worden in dit artikel geschetst, aangevuld met cijfers over de ouderlijke taakverdeling vanuit het Opvoedbureau Midden-Holland, waar ouders (preventief) terecht kunnen voor advies en begeleiding bij opvoedproblemen. Ten slotte wordt aangegeven onder welke voorwaarden ouders kunnen werken aan het motto 'één team, één taak'. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website