Magazine Logo

Ondersteuning van herstel in de eerste fasen van schizofrenie

Jos Dröes

Participatie

Dit artikel is een bewerking van de 2e Rob Giel lezing, uitgesproken op het vijfde Schizofreniecongres (19 november 2009) onder de titel 'Nieuwe namen voor een oude dame'. Inleiding: schizofrenie en herstel Dit artikel gaat over schizofrenie en herstel. Dit is geen vreemde combinatie. Er is veel onderzoek dat aantoont dat een kwart tot een derde van de mensen die ooit de diagnose schizofrenie kregen goed, en nog eens een derde gedeeltelijk herstelt (Bellack, 2006; Calabrese & Corrigan, 2005). Sommige van de herstelden hebben geen of weinig hulp van de GGZ gehad en gebruiken geen medicatie (Bock, 2000; Bellack, 2006). Herstel van schizofrenie komt dus echt voor. Het is een natuurlijk verschijnsel. Het is daarom eigenaardig dat er over schizofrenie maar zelden in termen van herstel wordt gesproken. Het gangbare taalgebruik is vooral ziekte-gerelateerd zoals blijkt uit het gebruik van termen als terugval, symptoomreductie en remissie. Het zou evenwel ook goed mogelijk zijn om een herstelgericht woordgebruik te gebruiken. We zouden dan kunnen spreken van 'zich hardnekkig herhalende herstelperioden', 'toenemende zeggenschap over de ziekte', 'de kracht van ervaringsdeskundigheid' of 'het opbouwen van een zinvol leven na of ondanks de aandoening'. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website