Magazine Logo

Perspectieven op herstelgerichte woonzorg: Nederlandse bevindingen in een Europese Delphi-studie

Annemarie Caro, Ellen Visser, Jaap van Weeghel, Helen Killaspy, Christine Wright, Durk Wiersma

Participatie

Wat zijn belangrijke aspecten op het gebied van herstelgerichte woonzorg en denkt iedereen hier hetzelfde over? In hoeverre komen meningen van verschillende belanghebbenden overeen en zijn er mogelijk internationale verschillen? Voor een groot deel is het nog onbekend in hoeverre verschillende deskundigengroepen het eens zijn over wat belangrijk is in de woonzorg voor mensen met langdurige psychiatrische problemen. In een Europese studie is dit geïnventariseerd in tien landen en bij vier groepen deskundigen (cliënten, naasten, professionals en belangenbehartigers) met als doel de ontwikkeling van een internationaal meetinstrument voor de kwaliteit van woonzorg, genaamd de QuIRC (Quality Indicator for Rehabilitative Care). In dit artikel worden de Nederlandse bevindingen van deze studie belicht. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website