Magazine Logo

Weten over leven

Menno van Veen

Participatie

feed Weten over leven Ervaringskennis van mensen met langdurende psychische aandoeningen Hilko Timmer en Annette Plooij Amsterdam: Uitgeverij SWP (2009) ' ... dat er wel veel individuele ervaringsverhalen zijn gepubliceerd, maar dat collectieve ervaringskennis van mensen met psychische aandoeningen nog nauwelijks is geëxpliciteerd. Hiermee houdt deze kennis een wat ongrijpbaar karakter en is haar werkzaamheid afhankelijk van de dragers ervan - de ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen die stuk voor stuk opnieuw op zoek moeten naar de verhalen van anderen en dan daaruit zelf de collectieve kennis moeten destilleren' (blz. 12). Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website