Magazine Logo

De Republiek der Letteren nu - Het belang van transmediale ideeënjournalistiek

Jan-Hendrik Bakker

Waardenwerk

Ooit heeft er, zo gaat het verhaal, een 'Republiek der Letteren' bestaan. Dat land zou nu verdwenen zijn en op de zeebodem liggen - naar verluidt, niet ver van het verzonken Atlantis. Berust deze mythe op waarheid? In elk geval geeft de tegenwoordig gangbare apodictische en soms zelfs agressieve debatstijl op internetfora, in het parlement en in talkshows op radio en televisie aanleiding terug te verlangen naar de 'dikke brieven' - boeken - die men elkaar placht te schrijven in de hoogtijdagen van het gedrukte woord. Ideaaltypisch gezien gaat het om het fenomeen dat het geschreven woord tijd en ruimte kreeg om gelezen, besproken en weersproken te worden. Dat leidde tot een zekere bezonnenheid en concentratie op het argumentatieve waardoor een mentaal vrije ruimte kon ontstaan. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website