Magazine Logo

Tussen autonomie en determinisme: over de impact van de huidige media

Cris van der Hoek & Elise van Alphen

Waardenwerk

Mediatechnologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. En daarmee ook de reflectie op de vraag naar de betekenis hiervan voor het menselijk welzijn, onze cultuur en identiteit. De media-ecoloog Neil Postman somberde in de jaren tachtig over de toenemende invloed van de beeldcultuur van de televisie. Deze zou onze rationele en argumentatieve vermogens, behorend tot de schriftcultuur, ondermijnen en een negatief effect hebben op democratische processen. Anderen betogen daarentegen dat de televisiecultuur juist helemaal geen bedreiging voor de democratie hoeft te zijn. De (media-)aandacht voor de persoon van de politicus maakt van de politicus een ster met zijn of haar eigen schare fans. In deze fandemocratie (of ook wel emotie- of per-sonendemocratie genoemd) verschuift de rationele instemming met partijprogramma's naar nieuwe vormen van politieke identificatie, naar affectieve herkenning en smaak. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website