Magazine Logo

Onderzoek in de langdurige zorg - Een beschrijving van twee vormen van kwalitatief onderzoek

Liesbeth Baas

Participatie

Onderzoek bij langdurig zorgafhankelijke patiënten vereist een eigen aanpak. Zo is het van belang dat gebruikte methodes of instrumenten gevoelig zijn voor het meten van kleine veranderingen in het functioneren, dat er aandacht is voor de persoonlijke beleving van cliënten en dat uitkomsten relevant zijn voor de praktijk (Schilperoort, 2007). In GGZ Friesland is gezocht naar een dergelijke onderzoeksaanpak om na te gaan wat het effect is van de zorg en hoe de cliënt de zorg ervaart.Voor de afdeling Beschut Wonen te Heerenveen zijn daarvoor twee onderzoeksmethoden ontwikkeld. Beide methoden hebben belangrijke informatie opgeleverd voor de praktijk. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website