Magazine Logo

THEMA - Cliënten en hulpverleners als collega's - Als ervaringsdeskundigen in dienst van onze zorginstelling

José van Beuzekom, Martijn Kole, Karin van den Hurk, Roland van den Nieuwenhuijzen, Daan Schinning, Annette Plooy

Participatie

Sinds enige tijd zijn wij als ervaringsdeskundige cliënten van de geestelijke gezondheidszorg in dienst bij de zorginstelling waar wij in behandeling of begeleiding zijn (geweest). Twee van ons, José van Beuzekom en Martijn Kole, werken bij de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (SBWU), drie van ons, Karin van den Hurk, Roland van den Nieuwenhuijzen en Daan Schinning, zijn in dienst getreden van GGZ-Eindhoven. Cliënten als ervaringsdeskundigen in dienst van hun eigen zorginstelling betekent pionieren voor alle partijen; voor cliënten, professionele hulpverleners en de organisatie zelf. Van de zorginstelling verlangt het een investering in reïntegratietrajecten. Dat ggz-instellingen hun cliëntèle helpen integreren op de arbeidsmarkt is op zich al nieuw, maar deze trajecten hebben bovendien een bijzonder karakter vanwege de inzet van ervaringsdeskundigheid. Hiermee is sprake van een ongekende innovatie, waarvoor de instelling haar organisatie moet 'klaarmaken'. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website