Magazine Logo

Hulp bij zelfhulp - De opzet en ondersteuning van herstelactiviteiten in ggz-instellingen

Annette Plooy

Participatie

Op 21 april 2005 vond in Amsterdam de werkconferentie Bondgenoten voor de Toekomst plaats, georganiseerd door Stichting Rehabilitatie '92. De conferentie had als onderwerp: de samenwerking van de Individuele Rehabilitatie Benadering met andere werkvelden binnen en buiten de ggz. Eén van de thema's was de relatie tussen rehabilitatie en herstel. En dan vooral de concrete uitwerking hiervan: Hoe kunnen rehabilitatiewerkers in de ggz bewerkstelligen dat binnen hun instelling ruimte wordt gemaakt voor herstelprojecten en -activiteiten door cliënten? Hoe kunnen zij die projecten en activiteiten ondersteunen? En welke dilemma's brengt die ondersteuning met zich mee, gegeven de verschillende perspectieven van hulpverleners en cliënten? Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website