Magazine Logo

Arbeidsreïntegratie bij mensen met psychische beperkingen - Inhoudsopgave

Trudy Dankers en Jean Pierre Wilken

Participatie

Voorwoord 9 1 Historische ontwikkeling 11 2 Supported Employment algemeen 15 2.1 Supported Employment en Job Coaching 15 2.1.1 Uitgangspunten en doelstellingen 15 2.1.2 Fasering van het arbeidsreïntegratietraject 16 2.2 Individuele Trajectbegeleiding (ITB) 23 2.2.1 Uitgangspunten en doelstellingen 23 2.2.2 Fasering van het arbeidsreïntegratietraject 23 2.3 Integrale Trajectbemiddeling op basis van Individuele Vraaggerichte Benadering 24 2.3.1 Uitgangspunten en doelstellingen 24 2.3.2 Fasering van het arbeidsreïntegratietraject 25 2.4 Evidentie: onderzoeksresultaten 27 2.4.1 Vergelijking succesfactoren met resultaten Nederlandse projecten 28 2.4.2 De deelnemers 32 2.4.3 Organisatie: externe en interne afstemming 34 2.4.4 De professionals 38 2.4.5 Arbeidsmarkt en werkgevers 39 2.4.6 Wet- en regelgeving/financiering 42 2.4.7 Resultaten in uitstroomcijfers 43 3 Specifieke Supported Employment methodieken voor mensen met psychische problematiek 45 3.1 Individual Placement and Support 45 3.1.1 Uitgangspunten en doelstellingen 45 3.1.2 Fasering van het arbeidsreïntegratietraject 47 3.1.3 Evidentie: onderzoeksresultaten 50 3.1.4 Organisatie: externe en interne afstemming 54 3.1.5 De professionals 56 3.1.6 Arbeidsmarkt en werkgevers 58 3.1.7 Wet- en regelgeving/financiering 59 3.1.8 Resultaten 60 3.2 Individuele Rehabilitatie Benadering 65 3.2.1 Uitgangspunten en doelstellingen 65 3.2.2 Fasering van het arbeidsreïntegratietraject 66 3.2.3 Evidentie: onderzoeksresultaten 71 3.2.4 Organisatie: externe en interne afstemming 75 3.2.5 De professionals 77 3.2.6 Arbeidsmarkt en werkgevers 77 3.2.7 Wet- en regelgeving/financiering 78 3.2.8 Resultaten 78 3.3 Individuele Trajectbegeleiding op basis van Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen 79 3.3.1 Uitgangspunten en doelstellingen 79 3.3.2 Fasering van het arbeidsreïntegratietraject 82 3.3.3 Evidentie: onderzoeksresultaten 87 4 Methoden vergeleken 91 4.1 Verwijzing, voorlichting en aanmelding 92 4.2 Intake, diagnose en assessment 93 4.3 Trajectplan 96 4.4 Trainingen, cursussen en scholing, opdoen van werkervaring 96 4.5 Oriëntatie op en bemiddeling naar werk/proefplaatsing 97 4.6 Snel een baan zoeken 98 4.7 Doorgaande begeleiding en ondersteuning op de werkplek 98 4.8 Doorgaande assessment 98 5 Slotbeschouwing 99 Literatuur 105 Verantwoording 109 Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website