Magazine Logo

Arbeidsreïntegratie vanuit de ggz - H.4 TRACK

Simona Karbouniaris en Jean Pierre Wilken

Participatie

TRACK reïntegratie & bemiddeling is een reïntegratiebedrijf dat gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met een psychiatrische en/of sociale problematiek naar alle vormen van dagbesteding, vrijwilligerswerk of regulier werk. TRACK is opgezet vanuit de REAKT-groep. REAKT bestaat sinds 1997 en is een organisatie voor vrijetijdsbesteding, educatie en arbeid voor mensen met een psychosociale handicap in de regio’s Den Haag, Haagrand en Midden-Holland. Binnen REAKT is in 2003 het bureau TRACK gestart. Men houdt zich daar bezig met: • activering en dagbesteding; • reïntegratie en bemiddeling. Daarnaast verzorgt TRACK jobcoachen outplacementtrajecten voor werkgevers. Jobcoaching wordt gehanteerd als een reïntegratie-instrument, waarbij cliënten langdurig persoonlijke begeleiding op het werk krijgen. Outplacementtrajecten betreffen activiteiten die erop gericht zijn om de cliënt buiten de eigen organisatie werk te laten vinden. TRACK is gevestigd in verschillende locaties verspreid over Den Haag, Gouda en Zoetermeer. Er zijn samenwerkingsovereenkomsten en contracten met gemeenten en uitvoeringsinstanties in deze regio’s. De specialisatie gericht op mensen met psychische beperkingen en het brede scala aan activiteiten, van sociale activering tot en met nazorg, maakt de organisatie aantrekkelijk voor opdrachtgevers. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website