Magazine Logo

Inhoudsopgave

Geron

In dit nummer 1 Redactioneel | Joost van Vliet, Els Messelis & Toon Verlaan Kijken naar Krimp. 4 Bevolkingskrimp: een probleem voor de ouderen van de toekomst ? | Joop de Beer De effecten van demografische ontwikkelingen zullen bijgesteld moeten worden door politieke en budgettaire keuzes. 7 Gedicht | Gerrit Komrij Villanelle van de mistroostige speelman. 8 Krimp en vergrijzing | Frans Ibissen Bij krimp gaat het er vooral om of ouderen zich in hun omgeving thuis voelen en of de identiteit van hun omgeving aansluit bij hun eigen opvattingen. 11 Interview met Max van den Berg | Christina Mercken & Jan Willem van de Maat "Een voordeel van krimp is dat er steeds meer initiatieven vanuit de bevolking zelf ontstaan." 16 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück 17 De gevolgen van krimp voor de woningmarkt en leefomgeving | Frank van Dam Demografische krimp heeft gevolgen voor de woningmarkt en de leefomgeving. Wat betekent dit voor ouderen? 20 Geröngrafiek | Hanna van Solinge Hoe ouder, hoe kleiner. 21 Uit de praktijk: Krimp en leefbaarheid in Holwierde | Johan Van Omme Het dorp krimpt. In lijvige nota's wordt daar over geschreven, maar met te weinig aandacht voor de onderlinge samenhang en kwaliteit van leven in het dorp. 24 Uit de praktijk: Zorgkracht in Krimpgebieden, een Drents experiment | Fenna Bolding In krimpgebieden is het nodig om zorgkracht te bundelen. Dat vraagt om nieuwe zorgconcepten. Keukentafelgesprekken zijn hierbij een dankbaar instrument. 28 Column | Christina Mercken Gekrompen wereld. 29 Inwoners van krimpregio's zijn ongezonder | Antonia Verweij & Fons van der Lucht Inwoners in krimpregio's zijn niet alleen ongezonder, ze ervaren hun gezondheid ook als slechter dan de rest van Nederland. Vergrijzing is niet de enige verklaring hiervoor. 33 België en de transitie van krimp naar groei | Patrick Deboosere 37 Gezond en wel ouder worden in Noord Nederland: kansen voor toenemende participatie | Inge Hutter De eerste bevindingen van het burgerinitiatief Denktank60+ dat streeft naar welbevinden en actieve participatie van ouderen in dorpen en wijken. 40 Discussie Wonen in een krimpregio is een zegen voor (oude) mensen; eindelijk komt daar alles tot rust. 42 Wat weten studenten verpleegkunde over ouderen? | Marieke Schuurmans De zorg voor ouderen in ziekenhuizen blijft achter als gevolg van een negatieve attitude en gebrek aan kennis bij professionals. 45 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück 46 Talent van ouderen verloren door onterechte vooroordelen | Liselot Godschalx Maakt de bestrijding van vooroordelen over ouderen wel deel uit van het actief burgerschapsbeleid van gemeenten? 49 Column | Arno Wip Willempie. 50 Palliatieve zorg aan migranten | Fuusje de Graaff Opvattingen van Nederlandse zorgverleners en Turkse en Marokkaanse families over 'goede palliatieve zorg' lopen niet altijd parallel. Grond voor gesprekken over culturele verschillen. 53 Wijsheid van dementerende mensen voor niet-dementerende mensen | Huub Buijssen We kunnen van dementerende mensen meer over onszelf leren dan we zouden denken. 56 Column | Joep Dohmen Een universiteit voor senioren. 57 Waar komt de bevlogenheid van 50-plus vrijwilligers vandaan? | René Schalk & Jos Driessen 'Iets kunnen leren' is een niet te onderschatten motief voor ouderen om vrijwilligerswerk te doen. 60 Boekbespreking | Marleen De Bels Peter Derkx, Alexander Maas & Anja Machielse (red). Goed ouder worden. 63 Vergrijzing in Duitsland als maatschappelijke en individuele uitdaging | Alfred T. Hoffmann & Jan Hesselink Een meer aan de demografische ontwikkelingen aangepaste, intelligentere organisatie van het ar-beids- en beroepsleven is nodig om pensioenen in stand te houden. 66 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück 67 Stimuleren en faciliteren van amateurkunst door ouderen met ambitie | Roelof Hortulanus Amateurkunstbeoefening heeft positieve effect op gezondheid, sociaal functioneren en participatie. Hoogtijd om amateurkunst onder ouderen te stimuleren. 70 Nationaal Programma Ouderenzorg | Esther Rikkengaa Dankzij de computer meer samenhang op het platteland. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website