Magazine Logo

RECENSIE - Een complex ideaal in de praktijk van de langdurige psychiatrie

Greet Van Humbeeck

Participatie

Ideale zorg, goed doen voor cliënten, cliënten zo goed mogelijk begeleiden... Hoe vaak worden deze woorden niet gebruikt bij het begeleiden van mensen met ernstige en langdurige psychische problemen die bovendien niet meer buiten een ziekenhuis kunnen wonen? Maar hoe dat dan concreet dient te gebeuren en welke paden hiervoor het beste bewandeld kunnen worden, blijft veelal moeilijk te kwantificeren en kwalificeren. Dat het echter toch kan, demonstreert Jean-nette Pols met succes in haar proefschrift Goede zorg. Een complex ideaal in de praktijk van de langdurende psychiatrie, waarop zij in de zomer van dit jaar promoveerde. Met haar onderzoek is ze er op een originele wijze in geslaagd om het abstracte concept van 'ideale zorg' op een bevattelijke wijze te operationaliseren en te definiëren. Haar onderzoek focust op wat 'goede zorg' inhoudt op vier afdelingen voor langverblijvers en op vijf afdelingen in drie verzorgingshuizen voor ouderen. Met name was zij geïnteresseerd in de wijze waarop het ideaal van zorg tot uiting komt in de dagelijkse verzorging van deze cliënten en hoe dit kan leiden tot zorgverbetering. Zij onderzoekt dit niet via gestructureerde interviews met personeelsleden en cliënten, maar ze doet dit vooral door te observeren hoe personeelsleden deze idealen in de praktijk brengen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website