Magazine Logo

RECENSIE Wat een raar boekske!

Guido Lissens

Participatie

Detlef Petry (2003). Die Wanderung. Eine dialogische biografie. Neumünster: Paranus Verlag der Brücke. ISBN 3-926200-55-3, 190 pagina's De zwerftocht is de titel van het boek dat Det-lef Petry in 2003 geschreven heeft. Detlef Petry is psychiater en werkt in het psychiatrisch ziekenhuis Vijverdal in Maastricht. In Nederland en Vlaanderen is Detlef geen onbekende. Hij is een graag gehoorde en geziene gastspreker op studiedagen. Eerder publiceerde hij samen met Marius Nuy De ontmaskering. De terugkeer van het eigen gelaat van mensen met chronische psychische beperkingen. De zwerftocht is in het Duits geschreven en dat komt omdat Detlef Petry van oorsprong een Duitser is. Hij is afkomstig uit Holzminden, een stadje aan de Weser. Sinds het begin van zijn loopbaan als psychiater wijdt hij zich in Maastricht aan de zorg voor mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website