Magazine Logo

Herstel van hoop: er zijn is realiteit

Martine Ganzevles & Martijne van der Wolf

Participatie

Brinkman, F. (2004). Presentie in de praktijk. Een verkenning in de maatschappelijk opvang. Utrecht: NIZW. ISBN 90-5957-074-X; 237 pagina's; €19,90. De presentiebenadering geniet veel aandacht in verschillende hulpverleningssectoren en vindt vooral gehoor in de sector Maatschappelijke Opvang. De benadering geeft inhoud aan begrippen waar binnen de maatschappelijke opvang - vaak intuïtief -mee gewerkt wordt, zoals de persoongerich-te benadering, het acceptatiemodel en laagdrempeligheid. Dit (werk)boek Presentie in de praktijk, heeft zijn basis in het implementatieproject van deze werkwijze in het Catharijnehuis in Utrecht. Bij dit project was Frans Brinkman, auteur van dit boek, de trainer. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website