Magazine Logo

RECENSIE - Wat is aan de orde bij dak- en thuislozen?

Wouter van de Graaf

Participatie

Nuy, M. & Brinkman, F. (red) (2004). Wanorde in een mensenleven; een bezinning op thuisloosheid. Amsterdam: SWP. ISBN: 90 6665 550X, 190 pagina's, € 22,50. Dit boek is 'niet van de straat', zullen we maar zeggen. Het gaat wel over de straat, over de mensen die daar leven en over de mensen en instellingen die hen (proberen te) helpen. Het is een prikkelend en uitdagend boek dat in een zevental hoofdstukken de lezer uitdaagt om vanuit een ander perspectief na te denken over mensen die dak-of thuisloos zijn. De verschillende auteurs helpen daar een behoorlijk handje aan mee doordat zij andere dan de gangbare begrippen en invalshoeken aandragen, gebaseerd op allerhande jarenlange betrokkenheid bij mensen die dak- of thuisloos zijn. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website