Magazine Logo

Redactioneel

Sonja van Rooijen

Participatie

Wonen en leren, dat zijn de onderwerpen in deze Passage. Wonen staat al in de belangstelling sinds er in de zestiger jaren aandacht kwam voor deïnstitutionalisering en genormaliseerd, kleinschalig wonen. De aandacht voor leren is van recentere datum. Pas eind vorige eeuw verschenen de eerste publicaties over supported education, begeleid leren op z'n Nederlands. ROC Zadkine in Rotterdam was koploper in Nederland en startte een project om leerlingen met psychische handicaps begeleiding te bieden in het reguliere beroepsonderwijs. Dit vergrootte de toegankelijkheid van het reguliere studieprogramma en voorkwam - voor zover mogelijk - voortijdige uitval uit het onderwijs. Van nog recentere datum zijn de studiemaat-jesprojecten voor leerlingen en studenten met psychische handicaps. De ondersteuning wordt geboden door medestudenten in het middelbaar, hoger en universitair onderwijs. De studiemaatjes helpen elkaar door de studie, zo luidt het kortweg. Catja Warmelink en Janine Stuurwold beschrijven het studie-maatjesproject, aangehaakt bij het al langer bestaande maatjesproject van Humanitas Groningen. Van een andere 'leerorde' zijn de Traject Opleidingen Ervaringsdeskundigen, de zogenoemde TOED-opleidingen in Eindhoven en Amsterdam voor ggz-cliënten die zich actief (willen) inzetten in cliëntenorganisaties en voor mensen die hun cliëntervaringen breder willen inzetten. De TOED-opleidingen richten zich op het versterken en aanboren van ervaringsdeskundigheid. Harrie van Haaster, Jean Knooren en Christ Wesenbeek vertellen over het belang van ervaringsdeskundigheid en de inhoud van hun scholingsaanbod. Wonen. Is daar nog niet het nodige over geschreven en gediscussieerd? Guido Lamm en Dirk den Hollander bewijzen het tegendeel en nemen de lezer mee naar psychogeriatrisch verpleeghuis de Hoge Hop. Door het introduceren van de Integrale Rehabilitatie Benadering beoogt de directie meer accent te leggen op vraaggerichte zorgverlening. Deze denkwijze betekent een breuk met de traditionele probleem- en beheersingsgerichte werkwijze. Bijzonder is de leefstijldifferentiatie die is aangebracht: bewoners wonen in kleine groepen, met bewoners die vergelijkbare waarden delen. Zij volgen zoveel mogelijk het dagelijkse levensritme, niet gehinderd door institutionele regels. Burgerschap als ideaal... Ditzelfde motto klinkt ook door in de bespreking van het proefschrift van Jeannette Pols door Greet van Humbeeck, maar eveneens in de bijdrage van Marius Nuy die een mooie schets geeft van de 'bevrijding' van mensen in de chronische psychiatrie 'uit de rituelen van de systeemwereld' (psychiatrische inrichting Vijverdal). De boekbespreking van Guido Lissens over de biografie van Detlef Petry werpt meer licht op de veranderingen in Vijverdal en de beweegredenen erachter. De overige boekbesprekingen (op één na) en het congresverslag hebben met elkaar gemeen dat zij handelen over hulpverlening op de grens van ggz en oggz. Het gaat over bemoeizorg, Assertive Community Treatment en over presentie, benaderingen die elkaar kunnen aanvullen en die misschien nog te veel tegenover elkaar worden geplaatst. Tot slot twee berichten vanuit de redactie: een wat langer 'bericht' van Wouter van de Graaf die zijn ervaringsverhaal vertelt in 'Hoe gek is gek?'. Verder is de redactie versterkt door Els Bransen, wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut en goed thuis op het terrein van OGGZ en preventie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website