Magazine Logo

Bekende en ongekende mogelijkheden van groepswonen

Atlin Sandvliet

Geron

Op het ogenblik zijn er in Nederland ongeveer 500 woongemeenschappen voor senioren die voor groepswonen hebben gekozen. De vraag naar deze woonvorm neemt toe. Dit lijkt niet te sporen met sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, zoals individualisering en de opkomst van de netwerksamenleving waarin virtuele netwerken het lijken te winnen van buurtgebonden sociale verbanden. Een nadere verkenning van de toegenomen vraag stelt ons in staat om in te spelen op motieven die van invloed zijn op de keuze voor groepswonen. Aanknopingspunten uit deze verkenning kunnen worden verwerkt in strategische opties en maatregelen om het woningaanbod beter af te stemmen op wensen van senioren en op versterking van hun positie binnen het domein wonen en aanpalende sectoren. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website