Magazine Logo

De zorg voor anderen: overheid en/of gezin?

Lieve Vanderleyden & Marc Callens

Geron

Zijn Europese burgers van oordeel dat individuen zelf moeten instaan voor de zorg van kinderen, ouderen en zieken of vinden ze dit hoofdzakelijk een verantwoordelijkheid van de overheid? Zijn mensen bereid zorg en ondersteuning te verlenen aan zieken, gehandicapten en ouderen? Waarin verschilt de zorgende van de niet-zorgende? Hoe zien de zorgpatronen er uit binnen migrantengroepen en welke verwachtingen treft men er aan? Deze en andere vragen vormen het voorwerp van een studie waarin de solidariteit tussen en binnen generaties centraal staat (Vanderleyden et al., 2012). In deze bijdrage zoemen we in op een aantal markante bevindingen uit de studie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website