Magazine Logo

Erik Dannenberg: We moeten niet problematiseren wat onderdeel is van het gewone leven

Jan Willem van de Maat & Max de Coole

Geron

Erik Dannenberg is voor het CDA wethouder in Zwolle met in zijn portefeuille onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), wonen en milieu. Tevens is hij voorzitter van de commissie 'Gezondheid en Welzijn' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor zijn politieke loopbaan werkte hij bij het Leger des Heils in de verslavingszorg, crisisopvang en maatschappelijke opvang; begonnen als maatschappelijk werker, later werkzaam als manager en directeur. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website