Magazine Logo

Inhoudsopgave

Geron

In dit nummer 1 Redactioneel | Max de Coole, Inge Klück & Els Messelis Lokaal Ouderenbeleid 4 Het lokaal ouderenbeleid is dood. Leve de ouderenparticipatie! | René Schalk Het veranderende 'psychologisch contract' tussen overheid en burger vergt nieuwe vormen van ouderenparticipatie. 8 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück/Angelique van Vondelen 9 Participatie van ouderen in lokaal beleid | Dominique Verté, Emily Verté, Liesbeth De Donder, Nico De Witte, Sarah Dury, An-Sofie Smetcoren en Tine Buffel Ouderen actief betrekken in de lokale politieke omgeving vraagt om een actieve categoriale benadering in co-creatie met andere actieve stakeholders in de samenleving. 12 Gedicht | Huub Oosterhuis Na de dood 13 Interview met Erik Dannenberg | Jan Willem van de Maat & Max de Coole We moeten niet problematiseren wat onderdeel is van het gewone leven. 18 Nederland participatieland, ook voor ouderen? | Marja Jager-Vreugdenhil In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn ouderen geen specifieke doelgroep. Wat betekent dat voor het lokale ouderenbeleid? 21 Actieonderzoek: bouwstenen voor gemeentelijk ouderenbeleid | Tinie Kardol Georganiseerde ouderen nemen de verantwoordelijkheid om de situatie van ouderen in de lokale samenleving goed voor het voetlicht te brengen. 24 Meldpunt veiliger Eeklo - op weg naar een veilige stad | Miranda Vandemaele In Eeklo wordt actief burgerschap nadrukkelijk gestimuleerd en gefaciliteerd. Een knelpuntenwandeling leidde tot de inrichting van het meldpunt 'Veiliger Eeklo'. 27 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück/Angelique van Vondelen 28 Geröngrafiek | Hanna van Solinge Lokaal bestuur vergrijst. 29 Discussie Decentralisatie van zorgbeleid biedt gemeenten een gouden kans om te laten zien hoe het beter kan. 30 Column | Joep Dohmen Lof der eenzaamheid 31 Ouder worden in de improvisatiemaatschappij | Piet Houben Een interdisciplinaire en systeemtheoretische verkenning. 35 De zorg voor anderen: overheid en/ofgezin? | Lieve Vanderleyden en Marc Callens Resultaten van een studie over informele en formele zorg in Vlaanderen en een aantal Europese landen 38 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück/Angelique van Vondelen 39 Doen bij Depressie helpt! | Roeslan Leontjevas & Debby Gerritsen Een multidisciplinair zorgprogramma kan depressies bij verpleeghuisbewoners terugdringen. 42 Regie, een buffer tegen voortschrijdende beperkingen bij ouderen | Martijn Huisman & DorlyJH Deeg Ouderen met een hogere mate van ervaren regie kunnen verlies van onafhankelijkheid beperken. 45 Preventief gezondheidsonderzoek onder hoogrisicogroepen van ouderen | Annemarie van Dijk Voor ouderen van Turkse, Marokkaanse en Hindostaanse afkomst blijft het moeilijk om met preventief gezondheidsonderzoek gezondheidswinst te behalen. 48 Demotie en duurzame inzetbaarheid | Arie Stolk Duurzame inzetbaarheid geeft ouder wordende werknemers perspectief en nieuwe loopbaankansen. 52 Ik sta hier met één been in het paradijs | Susan Hupkens, Eunice Willemstein, Marleen Goumans In woongroep Jah Jireh in Rotterdam krijgen oudere Jehova's getuigen van geloofsgenoten de zorg die bij hen past. 55 Column | Christina Mercken De onwetende specialist 56 Jonge Sla in de rusthuistuin | Johan Rotsaert & Sonja Focketyn De band met de natuur herstellen kan voor rusthuisbewoners een belangrijke meerwaarde hebben. 59 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück/Angelique van Vondelen 60 De coöperatie en zelforganisaties van burgers, hoe zit dat nu eigenlijk in elkaar? | Ruud van Helden Waarom voor zorginitiatieven voorkeur van de rechtsvorm van een cooperatie? 63 Nationaal Programma Ouderenzorg | Esther Rikkengaa Ouderen in Zuid-Limburg langer eigen baas. 66 Boekbespreking | Kees Knipscheer Leopoldina, Nationale Akademie der Wissenschaften (2010). More Years, More Life, Recommendations of the Joint Academy Initiative on Aging. 69 Boekbespreking | Joop Belderok Ren Lantman (2012). Mijn verhaal doet er toe. Zingevingsondersteuning in welzijn en zorg. 71 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück/Angelique van Vondelen 72 Column | Arno Wip Driekus Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website